LIPEN Art Galerie

PAST > 2013 Art Tainan

2013 Art Tainan

ARTISTS :

Zhang Wan-Chuan | Chen Huei Kun | Zhang Yi-Xiong | Chen Jin

LOCATION :   Tayih Landis Hotel Tainan   9 floor,
Room 903

TIME :   3/23(Sat) to 3/24(Sun)12:00 - 19:00
3/25( Mon)12:00-18:00