LIPEN Art Galerie

PAST > 2013 Art Taichung

2013 Art Taichung

ARTISTS :   Chen, Huei Kun | Zhang, Wan-Chuan |
Chen, Huei Kun | Chen, Jin | Lin, Chih-Chu |
Ye, Huo-Cheng | Hong, Rui-Lin | Wu, Hao| Johnny Leo

LOCATION :   The Splendor Hotel Taichung,   20 floor,  Room 2029

TIME :   7/12(Fri) to 7/14(Sun)12:00 - 19:00
7/15(Mon)12:00-18:00