LIPEN Art Galerie

PAST > 2012 Art Tainan

2012 Art Tainan

ARTISTS :

Yan Shui-Long | Li shih chiao | Ye Huo-Cheng | Zhang Wan-Chuan | Shiy de-jinn

LOCATION :   Tayih Landis Hotel Tainan 9 floor room 923

TIME :   1/6 TO 1/7 12:00 - 19:00
1/8 12:00-18:00

2012 Art Tainan

LIPEN Art galerie has presenting artists of Yen Shui Long, Li Shih Chiao, Chen Chin, Lin Yu Shan, Yang San Lang, Kuo Hsueh Hu, Kuo Po Chuan, Liu Chi Hsiang, Hung Jui Lin, Lee Tze Fan, Lin Chih Chu, Li Mei Shu, Wu Tien Chang etc. Cola King is an outstanding artist represented by LIPEN Art Galerie.